Na bieżąco monitorujemy stopień wykorzystania limitów, tak aby nasi klienci mogli w nieprzerwany sposób korzystać z gwarancji ubezpieczeniowych.

Z uwagą obserwujemy wszelkie zmiany na rynku gwarancji ubezpieczeniowych, zarówno te pozytywne (nowi ubezpieczyciele, zwiększenie popytu), jak i negatywne (ograniczanie sprzedaży gwarancji, wycofywanie się ubezpieczycieli z rynku).

Monitoring obejmuje ponadto aktualizację dokumentów, tak aby unikać opóźnień w wystawianiu gwarancji z powodu konieczności uzupełnienia jakiegoś zaświadczenia czy dokumentu finansowego.